Het thuisland van de Nieuw Zeelandse lammeren, schapen en runderen is zo’n 26.8 miljoen hectare groot. Het strekt zich uit over een Noordelijk en Zuidelijk eiland van Nieuw Zeeland. Nieuw Zeeland is zo’n 1600 kilometer lang van het Noorden naar Zuiden en zo’n 450 km lang van Oostkust naar Westkust. Hier wonen nu net over de 4 miljoen mensen en er leven ongeveer zo’n 35 miljoen lammeren en schapen naast tegenover ongeveer 1 miljoen runderen. Grofweg 3 miljoen bewoners wonen op het Noord eiland en 1 miljoen op het Zuideiland. De populatie van mensen is in de afgelopen jaren iets toegenomen. De populatie bedroeg in 1980 nog 3.5 miljoen mensen, waar de veestapel aangaande de lammeren en schapen 70 miljoen dieren bedroeg. Ongeveer 70 % van de bevolking is van Europese oorsprong, voornamelijk afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland, maar ook onder andere uit Zuid-Afrika. De lammeren, schapen en runderen in Nieuw Zeeland groeien uitsluitend buiten op, en worden niet bijgevoerd. Het Nieuw Zeelandse vlees wat wij aanbieden is puur natuur en gras gevoerd.