Voor al het Zuid Amerikaanse vlees geldt, dat het vlees met smaak is. De reden daarvan is, dat het vlees wordt gehouden zoals het vroeger het geval was, geheel extensief. De dieren verblijven het gehele jaar op de pampa’s. De gemiddelde oppervlakte om te grazen per dier, bedraagt 10 tot 50 maal de Europese scharrelnorm. Toevoegingen zoals antibiotica en hormonen zijn behalve verboden, ook bijna onmogelijk om toe te dienen, gezien de logistieke problemen die dit met zich meebrengt.

Slagerij de Bloois levert vlees uit 3 verschillende gebieden met hun eigen specifieke kenmerken:

Uruguay Slachthuis Pul

* Puur Hereford ossen.

* Maximum leeftijd 24 maanden.

* Zeer fijn van draad.

* Minimaal 10.000 m2 pampa per dier.

* Hazen, dikke lende, dunne lende en rib eye.

Brazilië

* Zebu ossen, dit van oorsprong Indiaas rund kan beter tegen het warmere klimaat.

* Ietsje grover van draad dan het Hereford ras.

* Speciale snitten mogelijk, striploin steak-ready, baby-top, carpaccio.

* Privé label mogelijk.

Argentinië

* Veel kruisingen, Hereford, Zebu en Angus rassen.

* Fijn van draad, iets zwaarder vlees dan uit Uruguay/Brazilië.